اخبار سايت

اخذ برنامه نهایی متوسطه دوم آغاز گردیده به مدرسه مراجعه کنید نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مدرسه راه دور اغاز گردیده

 
عکس علی محسنی
اخذ برنامه نهایی متوسطه دوم آغاز گردیده به مدرسه مراجعه کنید نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مدرسه راه دور اغاز گردیده
از علی محسنی در پنج‌شنبه، 6 اردیبهشت 1403، 11:34 صبح
 
لطفا جهت استفاده از فضای مجازی از ادرسghaem-lms.ir استفاده کنید این سایت تمام نیاز درسی شما را فراهم می‌کنید مخصوصا دانش آموزانی ک نیمه وقت اشتغال بکار دارند می‌توانند از کلاسهای آفلاین بارگذاری شده استفاده نمایند در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه برنامه امتحانی را دریافت نمایید