اخبار سايت

ثبت نام نیمسال دوم آغاز شد

 
عکس علی محسنی
ثبت نام نیمسال دوم آغاز شد
از علی محسنی در شنبه، 16 بهمن 1400، 9:50 عصر
 
لطفا جهت استفاده از فضای مجازی از ادرسghaem-lms.ir استفاده کنید این سایت تمام نیاز درسی شما را فراهم می‌کنید مخصوصا دانش آموزانی ک نیمه وقت اشتغال بکار دارند می‌توانند از کلاسهای آفلاین بارگذاری شده استفاده نمایند