اخبار سايت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
تحصیل اسان حضوری و مجازی در مدرسه راه دور قائم 0 علی محسنی
شنبه، 16 بهمن 1400، 10:47 صبح
استفاده از فضای مجازی 0 علی محسنی
دوشنبه، 3 آبان 1400، 4:59 عصر
ثبت نام نیمسال دوم آغاز شد 0 علی محسنی
شنبه، 16 بهمن 1400، 9:50 عصر
ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰/۱۴۰۱ آغاز شد 0 علی محسنی
جمعه، 15 بهمن 1400، 2:02 عصر
استفاده از فضای الکترونیکی مدرسه راه دور قائم 0 علی محسنی
چهارشنبه، 5 آبان 1400، 5:45 عصر